ЗВІТ

директора

Биківського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів та дошкільної освіти

Криничанського району

Дніпропетровської області

Алтухової Марини Миколаївни

за 2020-2021 навчальний рік

Вступ

На виконання Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145 – VIII, наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів», керуючись примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року № 178 та з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно - громадської системи управління освітою, поєднання державного та громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в навчальних закладах сьогодні проводиться звіт згідно запланованої структури.

Як директор , у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалась Законодавством України,Статутом Биківського ЗЗСО та ДО, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора освітнього закладу , іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Відразу ж хочу відзначити, що робота директора і колективу нероздільні і в чомусь директор направляє колектив, а ще частіше саме колектив змушує директора робити ті, чи інші дії. Тому, доповідаючи про свою роботу, я весь час буду опиратись на роботу колективу, а які питання будуть невисвітлені - прошу мене відкоригувати у своїх виступах.

Биківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів та дошкільної освіти Криничанського району Дніпропетровської області у 2020-2021 навчальному році здійснювала діяльність пов'язану з наданням базової загальної середньої освіти та дошкільної освіти. Вся робота була спрямована на реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіти»,» Про дошкільну освіту»

У 2020- 2021 н.році педагогічний колектив працював над єдиною навчальноюпроблемоюОсвітні стратегії соціалізації особистостоті громадянського суспільства

1. Загальна інформація про Биківський ЗЗСО та ДО.

Повна назва: Биківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів та дошкільної освіти Криничанського району Дніпропетровської області

Поштова адреса: 52321,
Дніпропетровська область,
Криничанський район,
с.Бикове,
вул.Шкільна, №60

E-mail: buksvska@gmail.com

Сайт: http://bykivska-zosh.dp.sch.in.ua

Кількість учнів: 59

Кількість вихованців: 17

Кількість класів: 9

Кількість груп дошкільного підрозділу : 1 (різновікова)

Мова навчання: українська

Змінність навчання: 1

Кількість вчителів: 11

Кількість вихователів :1

Обслуговуючий персонал:10

2. Матеріально-технічна база навчального закладу:

Школу засновано у 1969 році ,у 2016 заклад реконструйовано і утворено НВК.

Заклад намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні класи та групи, забезпечити навчальний заклад новим сучасним обладнанням.

Кожен рік виконуються косметичні ремонти, наявні висновки державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл ДСНС, протоколи замірів опори ізоляції електромережі.

У приміщенні школи:

- 9 класних кімнат

- Кабінет інформатики

- Бібліотека

- Спортивний зал

- Кабінет директора та заступника з НВР

Бракує однієї класної кімнати

У приміщенні дошкільного підрозділу:

-Харчоблок

-Їдальня для школярів

-Ігрова , спальня та вбиральня для різновікової групидошкільного підрозділу

-Універсальний зал

-Кабінет медичної сестри та палата-ізолятор

Забезпеченість закладу меблями 90%. Більшість класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

На території закладу є спортивний майданчик, ігровий майданчик для дошкільнят .

3. Кадрове забезпечення

Биківський ЗЗСО та ДО укомплектований педагогічними кадрами. Розстановка кадрів умотивована й раціональна, проводиться відповідно до освітнього рівня, у повній відповідності зі спеціалізацією та п’ятиденним режимом роботи закладу, з урахуванням творчих здібностей і побажань учителів та вихователів. Кількість вчителів, класних керівників, керівників гуртків, членів адміністрації визначена кількістю класів, груп , робочим навчальним планом школи та штатним розписом.

В 2019-2020 навчальному році в закладі число працюючих 23 особи. З них: 11 вчителів ,1 вихователь,1 медпрацівник , бібліотекар і 9 чоловік обслуговуючого персоналу.

На сьогоднішній день в закладі 1 вакансія: 0,25 ставки музичного керівника дошкільного підрозділу .

Всі вчителі пройшли курсову перепідготовку, що дає їм право викладати предмети.

Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного педпрацівника, підвищення його кваліфікаційного рівня.

Якісний склад вчителів за категоріями

Кількість медпрацівників

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019 – 2020

2020-2021

Спеціаліст

1

-

-

-

3

спеціаліст ІІ категорії

2

1

1

1

1

спеціаліст І категорії

4

3

3

3

1

спеціаліст вищої категорії

3

5

5

5

4

11-ий тарифний розряд

1

2

2

2

2

10-ий тарифний розряд

-

2

2

1

1

Старший вчитель

3

5

5

5

5

відмінник освіти

1

1

1

1

1

Вчитель-методист

-

-

-

-

-

У 2020-2021 н.р. колектив поповнився трьома молодими спеціалістами.

Забезпеченість закладу педагогічними кадрами відбувається за рахунок штатних працівників.

Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є

· наступність в роботі вчителя;

· його педагогічний досвід і кваліфікація

· характер взаємин суб’єктів освітнього процесу.

Освітній та кваліфікаційний рівні педагогічних працівників, практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики в галузі освіти й упровадження інноваційних ідей розвитку освітнього закладу.

Освітній рівень педагогічних працівників

Навчальний рік

Всього педагогічних працівників

Вищу освіту

Неповна

вища

Навчаються заочно

2015-2016

11

8

2

1

2016-2017

13

9

3

1

2017-2018

13

9

4

0

2018- 2019

13

9

4

0

2019-2020

12

9

3

0

2020-2021

12

8

4

1

Якісний склад педагогічних працівників за педагогічним стажем

Кількість педпрацівників

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-

2020

2020-2021

До 3 років

2

1

1

0

2

3 – 10 років

2

1

1

1

1

10 – 20 років

2

2

2

2

2

Понад 20 років

7

9

9

9

7

Всього

13

13

13

12

12

Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

Атестація педагогів розглядається адміністрацією закладу освіти як вагомий елемент внутрішкільного контролю і крок до якісної освіти та здійснюється відповідно до нормативних документів: Атестація педагогічних працівників Биківського ЗЗСО та ДО здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 р. за № 1417/23949

На відповідність займаним посадам атестаційною комісією ІІ рівня відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Брожедарівської селищної ради проатестовані директор Биківського ЗЗСО та ДО Алтухова М.М. та заступник директора з НВР Коваль В.І.

За перспективним графіком проходження атестації у 2020 -2021 навчальному році атестувався 1 педагогічний працівник-вчитель початкових класів Коваль В.І.,їй підтверджено кваліфікаційну категорію « Спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «Старший вчитель»

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювалося відповідно до перспективного плану курсової перепідготовки.

Протягом року підвищили свою педагогічну майстерність шляхом курсової перепідготовки та одноденних тематичних тренінгів при КЗ ВО ДАНО 8 вчителів та адміністрація освітнього закладу.

Паралельно з курсовою перепідготовкою організовувалось навчання учителів на робочому місці, широко запроваджувалися різноманітні форми самоосвітньої діяльності. Робота всіх методичних підрозділів закладу була спрямована на створення організаційно-педагогічного забезпечення (мотиваційного, інформаційного, діагностичного, координаційного, психологічного) самоосвітньої діяльності вчителя.

Задача роботи з педагогічними кадрами полягала у забезпеченні безперервної освіти педагогічних працівників, підвищенні їх професіоналізму, освітнього загальнокультурного рівнів, удосконаленні науково-методичного, інформаційного забезпечення педагогічної діяльності.

4. Виконання Інструкції з обліку дітей шкільного віку.

На початок 2020-2021 навчального року у школі навчався 59 учень, протягом навчального року вибуло – 2 учні, прибуло -2 учні. Укомплектовано 9 класів із середньою наповнюваністю 6,5 учнів. У перший клас НУШ зараховано 7 учнів,зараз навчається 8 учнів , усього учнів 1-4 класів -32 працює 1 ГПД.

У 5-9 класах – 27учнів.

На 2020-2021 навч. рік у 1 клас планується зарахувати 7 учнів

Згідно Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку у визначеному мікрорайоні всі учні шкільного віку

охоплені навчанням.

У 2020-2021 н.р. 4 учнів 9 класу отримали свідоцтва про базову середню освіту.

Усі учні планують продовжити навчання у інших навчальних закладах.

У 2020– 2021н.р. на обліку особливого контролю педагогічного колективу були:

- дітей з багатодітних сімей – 3 6

- малозабезпечених – 3

- дітей афганців – 0

- дітей учасників АТО-0

- дітей чорнобильців -1

- обдарованих - 4

- інвалідів - 0

- неповних сімей - 6

- дітей які стоять на внутрішкільному обліку – 4.

Колектив освітнього закладу цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав дитини. Педагогічні працівники приділяли увагу вихованню правової культури учнів. Вже традиційними стали декади права у школі, під час яких відбувалися зустрічі з працівниками поліції, індивідуальні бесіди з учнями. Протягом навчального року проводились профілактичні бесіди з учнями по правовій поведінці, користування соціальними мережами, відвідуванню школи, попередження злочинів та правопорушень.

5. Організація роботи з обдарованими дітьми.

Обдарована дитина - це дитина, яка вміє розв’язати всі свої проблеми самотужки, знає для чого живе, може знайти вихід із будь – якої ситуації, творчо мислить, фантазує, спрямовує всю свою енергію на розвиток творчих ідей.

Головне завдання для вчителя - створити умови для розвитку творчого потенціалу обдарованих учнів.

Постійно працюючи з обдарованими дітьми, намагаємось пам’ятати слова В.Сухомлинського: «У дитині ми повинні бачити завтрашню дорослу людину, - ось в цьому, мені здається, і полягає життєва мудрість батька , матері , педагога, іншими словами - потрібно вміти любити дітей».

В процесі роботи над даним питанням :

- покращено індивідуальну роботу з обдарованими дітьми

- спрямовано викладання навчальних предметів на виховання розвинутої компетентної особистості шляхом впровадження новітніх інтерактивних технологій

- залучено обдарованих, здібних дітей до активної участі в предметних тижнях, конкурсах, олімпіадах.

Однією з найгостріших проблем є залучення якомога більшої кількості учнів до заходів спрямованих на формування й розвиток їхніх здібностей. Є частина учнів, які не мають змоги проявити себе, або не хочуть цього робити.

6. Результати навчальних досягнень учнів за рік

На кінець навчального року в школі навчалося 59 учнів.З них 21 – учні 1,2,3 класів НУШ, які оцінені формувально та отримали свідоцтва навчальних досягнень учнів 1,2 класів НУШ.

Атестовано 38 учнів 4-9 класівЗ них: 2 учні (5,2% %) мають високий рівень навчальних досягнень і нагороджені похвальними листами; достатній рівень - 12 учнів (32,4%) ; середній рівень - 24 учні ( 62,4%). В порівнянні з минулим навчальним роком кількість учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень знизилась на 5,6%

В зв’язку з пандемією COVID-19 учнів 4 та 9 класів було звільнено від складання ДПА

7. методична робота

Методична діяльність педколективу у 2019-2020 н.р. була направлена на вирішення науково-методичної проблеми: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства в умовах сільського освітнього закладу»

Основна методична робота здійснювалася через:

· роботу методичної ради школи,

· предметні методичні об’єднання,

· творчу групу вчителів, аспекти діяльності яких розглядалися на тематичних засіданнях педагогічної ради

Предметні методичні об’єднання здійснювали роботу за планами, які відповідали науково-методичній проблемі школи та темі методичного об’єднання. Особлива увага приділялася організації роботи педагогічного колективу в умовах впровадження концепції Нової української школи, предметних тижнів (декад), під час яких проводилися не тільки відкриті уроки, а й багато різноманітних яскравих позакласних предметних заходів.

У школі працювали, 2 методоб’єднання вчителів та творча група:

- класних керівників - керівник Чайка О.О.

- початкових класів - керівник Міськів Г.З.

- Творча група вчителів - Шевченко Н.І.

Учні залучались до участі у різноманітних районних та шкільних конкурсах:

· “Соняшник” ;

· «Патріот»;

· «Геліантус»;

· конкурс знавців рідної мови ім. Петра Яцика та мовно-літературному конкурсі імені Т.Г.Шевченка;

· учні школи зайняли призові місця в районних предметних олімпіадах з англійської мови та фізики.

Вчителі школи брали активну участь в роботі районних, конкурсів-оглядів, предметних олімпіад.

Вчителі школи продовжують навчання по освоєнню використання ІКТ, внаслідок чого здебільшого всі вчителі володіють ІКТ. Використання ІКТ стало правилом під час організації та проведення позакласних загальношкільних заходів, відкритих уроків, проведення педрад, засідань, тощо. Особливо актуальним це питання стало під час карантину в зв’язку з COVID – 19. Роботу всього педагогічного коллективу було зорієнтовано на пошуки та використання зручних та доступних методів дистанційного навчання. Робота з цього питання проводиться і надалі. Педагогічні працівники опановують сучасні платформи ,беруть участь у вебінарах з цих питань , проходять онлайн-курси.

Методичну роботу освітнього закладу протягом 2020-2021 н.р. можна вважати задовільною

8.РОБОТА БІБЛІОТЕКИ

Протягом 2020-2021 навчального року шкільна бібліотека працювала в тісному контакті з педагогічним колективом школи. Роботу бібліотеки було спрямовано на популяризацію книг, формування світогляду дітей, реальну допомогу кожному в задоволенні читацьких потреб , інтересів, запитів. Всю роботу бібліотека проводить згідно річного плану. Для забезпечення читачів літературою необхідною для освітнього процесу постійно вивчаються читацькі потреби. В цьому напрямку проводяться індивідуальні бесіди з учнями школи для вивчення їх інтересів та інформаційних потреб, бесіди з вчителями, ознайомлення із новою навчальною, методично, художньою літературою шляхом проведення тематичних виставок.

До бібліотеки школи записано 59 учнів , та педагогічний колектив школи.

Проведено бесіди про роль бібліотеки і культуру читання.

Напрямки діяльності бібліотеки

1. Робота з учнями.

2. Уроки культури читання.

3. Бібліографічні огляди.

4. Інформаційні та інші огляди літератури.

5. Доповіді про навички роботи з книгою.

6. Предметні тижні.

7. Підтримка загальношкільних заходів.

8.Віртуальні екскурсії до світових бібліотек.

9. Співпраця з батьками. Виховна робота.

Виховна діяльність в школі, як цілісна система складається із діяльності дорослих та із діяльності учнів.

В 2020-2021 навчальному році виховна робота в школі проводилась згідно річного плану виховної роботи, плану роботи м/о класних керівників, вчителів початкових класів та планів роботи класних керівників. План основних виховних заходів на І і II семестри розроблені Чайкою О.О. та Онішко І.В. -педагогами-організаторами затверджені педрадою були розміщені на спеціальних стендах для загального ознайомлення. Ці плани охопили всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, заходи щодо реалізації Методичних рекомендацій МОН з питань організації виховної роботи у освітніх закладах у 2020-2021 навчальному році, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої спільним наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту.

Виховну роботу з педагогами сконцентровано на вирішенні важливих питань: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності, та освітньому процесі в освітньому закладі.

Виховання, як і навчання, реалізується в процесах співпраці дорослих і дітей або спільної діяльності однолітків. Виховна діяльність є фаховим завданням педагогічних працівників, тому протягом навчального року в нашій школі проходили виховні заходи різного характеру.

Виховання школярів здійснюється у процесі навчально-пізнавальної діяльності як провідної шляхом внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів відведення належного місця «спільно-взаємодіючій діяльності» як на уроках, так і в позаурочний час, на виховних заняттях, заняттях за інтересами .

В школі організоване учнівське самоврядування «Козацька республіка».

Велика увага приділяється вчителями позакласній роботі. Впродовж навчального року проведено предметні тижні, тиждень безпеки життєдіяльності , англійської мови, психології, тиждень безпеки дорожнього руху.

Особливої уваги упродовж 2020-2021 н.р. заслуговує робота методоб’єднання класних керівників. Всі класні колективи брали активну участь у житті школи згідно виховного плану школи:

2 вересня було проведено свято Першого дзвоника і проведення єдиного уроку метою якого було виховання в учнів патріотичних почуттів та гордості за те що вони є громадянами незалежної держави- України.

Обов’язковим є щорічне проведення змагань фізкультурно-патріотичне свято «Козацький гарт» до Дня фізкультури і спорту

Учні 1-9 класів нашої школи разом з класними керівниками, вихователями взяли участь у конкурсі малюнка на асфальті «Нам потрібне мирне небо…» до Дня миру .

Всі класні керівники у співпраці з вихователями взяли участь у загальношкільному святі «Осінь в гості завітала» та представили чудові композиції осінньої пори.

Всі класні керівники взяли участь у проведенні усного журналу «Мужай,

прекрасна наша мово»до Дня укр. писемності.

Вихователем різновікової групи дошкільного підрозділу .проведено захід «До мови доторкнемося серцем».

Педогогом-організатором Чайкою О.О. організовано і проведено урок

мужності і милосердя «Борімося – поборемо!»до святкування дня Гідності та Свободи, організований виступ агітбригади «Діти проти СНІДу» до відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

Вчителем фізкультури Калюгою Д.В. підготовано і проведено свято «У граніті,в бронзі, у серцях »до Дня Збройних Сил .

У грудні 2020 року було проведено «Свято української хустки»

Працівниками дошкільного підрозділу проведено

свято «По Вкраїні з краю в край, ходить святий Миколай» та новорічний ранок «Новорічна казка кличе в гості».

Педагог – організатор спільно з класними керівниками 5-9 класів організували конкурсно–розважальну програму «Новорічні дива у казковій країні ».

Бібліотекар школи приділяла особливу увагу тематичній виставці до пам’ятних дат які відзначались у нашій школі.

В школі проходили місячники: «Молодь за здоровий спосіб життя», «Увага! Діти на дорозі», тиждень української писемності та мови, тиждень права. Також в межах місячників проводилися тематичні тижні, на яких класні керівники проводили різноманітні заходи, конкурси, лекції, бесіди виготовляли стінгазети, (,тиждень анг.мови, тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності, тиждень знань з безпеки життєдіяльності та дорожнього руху , тиждень правових знань ).

Класними керівниками були проведені тематичні виховні години присвячені Міжнародному дню прав людини(10грудня).

ІІ семестр 2020-2021 н.р. почався з відзначення Дня Соборності України,вшанування пам'яті героїв Крут ,воїнів-інтернаціоналістів афганської війни. Підготували педагог-організатор разом з бібліотекарем та учні 7-го класу « Ти вічний біль-Афганістан..» «А сотня вже взлетіла в небеса...»

В березні 2020 року пандемія COVID – 19 внесла свої корективи в освітній процес і учні та педагогічний колектив оперативно змінили форми виховної роботи та впродовж всього 2020-2021 н.р., з метою дотриманням карантинних обмежень, адаптували свою роботу під санітарний регламент, впроваджували нові форми роботи.

Під час призупинення занять в очному режимі,через карантинні обмеження навчання, педагогічний колектив підтримував постійний зв'язок з батьками учнів та учнями всіма можливими засобами зв’язку (телефонні дзвінки, sms- повідомлення, повідомлення та дзвінки у Viber та Instagram, електронне листування у Gmail та ін..)

Засобами дистанційного навчання дітей залучали до участі у онлайн-конкурсах, постійно проводиися виховні бесіди з метою долучення дітей до культурних онлайн-заходів, відвідування віртуальних музеїв та галерей світу.

Велика увага у 2020-2021 н.р. приділялась організації роботи різновікової групи дошкільного підрозділу.На кінець навчального року число вихованців становило 17 осіб.

Протягом року діти розвивалися відповідно до віку, засвоювали програмовий матеріал і показали позитивну динаміку по всіх напрямках розвитку згідно базового компоненту дошкільної освіти. Всі діти добре адаптувалися в дитячому саду.
Аналізуючи зміст освітньої роботи з дітьми слід зауважити, що на кінець навчального року більшість дітей засвоїли програмовий матеріал.

Протягом навчального року забезпечувалось оптимальне узгодження індивідуальних, підгрупових, колективних форм роботи, здійснювалось раціональне чергування різних видів діяльності (ігрової, розумової, рухової, трудової, побутової).

Слід зазначити, що молодший дошкільний вік — це період переходу від предметної діяльності до гри, тому протягом навчального року ігрова діяльність систематично інтегрувалась у навчальний процес.

Фізичний розвиток

На заняттях з фізичної культури та під час рухової активності протягом дня у дітей формувались певні рухові навички. Наразі діти з інтересом займаються фізичними вправами, грають у рухливі ігри, з іграшками, діють з фізкультурним інвентарем. Вихованці уміють вільно ходити та бігати, координуючи рухи рук і ніг.

Мовленнєвий розвиток

Заняття з мовленнєвого розвитку проходили 5разів на тиждень, результатом систематичної роботи з мовленнєвого розвитку є те, що переважна більшість дітей правильно вимовляють голосні та приголосні звуки (в межах вимог програми для дітей цього віку). Хоча загалом середній рівень звуковимови дітей свідчить про те, що слід більше приділяти уваги на заняттях з мовленнєвого розвитку фонетичним вправам. Діти називають навколишні предмети, їх ознаки, свій­ських тварин і їх малят. В мовленні вихованці користуються різними частинами мови, правильно вживають узагальнювальні слова. Протягом навчального року діти вчились правильно вживати відмінкові форми, форми однини і множини, займенники; узгоджувати іменники з прикметниками, дієсловами. Діти будують речення з 2 – 4 слів, відповідають на запитання і самі запитують. З допомогою дорослого переказують знайомі казки та оповідання, складають невеликі сюжетні та описові розповіді (2-4 речення) за запитаннями вихователя.

Протягом усього навчального року батьки активно брали участь в житті групи та дошкільного підрозділу.

10. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників освітнього закладу організовано відповідно до нормативно-правової бази.

Працівники закладу щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка. Порушень у проходженні медичних оглядів працівниками школи не виявлялося , всі вони вчасно його проходять.

Щорічно діти також проходять медичне обстеження у сімейних лікарів.

За результатами медичного огляду на початку навчального року, відповідно цих списків видається наказ по школі. З числа учнів формуються групи на уроках фізичного виховання згідно рекомендаціям сімейних лікарів.

11. Організація харчування учнів та вихованців у освітньому закладі:

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у ЗЗСО та ДО. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту» , «Про охорону дитинства» , Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів (32 учні в 2020-2021 н.р.) та діти пільгових категорій забезпечуються безкоштовним одноразовим харчуванням.

З 1 січня 2021 року харчування здійснюється за оновленим меню , в якому наявні страви за збірником рецептів Євгена Клопотенка.

Організація харчування дітей дошкільної групи здійснюється згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, МОЗ України17.04.06 №298/227. На початку навчального року сестрою медичною разом з кухарем було складено і затверджено перспективне двотижневе меню, відповідно за яким розробляється щоденне меню. Розроблена картотека страв.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим завдяки забезпеченню закладу бутильованою питною водою .

Всі продукти харчування завозяться централізовано і супроводжуються відповідними документами.

Учні перебувають у їдальні в супроводі чергових учителів.

Ретельно слідкуємо за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується.

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини. Скарг на роботу їдальні та її працівників не надходило. На даний час харчоблок необхідними інвентарем забезпечений у повному обсязі. Стан харчоблоку задовільний. Роботу їдальні можна вважти задовільною.

12.Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи.

У 2020-2021 навчальному році безпечне проведення освітнього процесу здійснювалось згідно «Положення про організацію роботи з охорони праці»

З метою організації розробки комплексного плану в школі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки.

Перед початком навчального року комісією були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивному майданчику, справність кріплення воріт.

Будівлі освітнього закладу забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиком з піском тощо). Вогнегасники наявні, заряджені, розміщені у легкодоступних місцях.

Будівлю дошкільного підрозділу обладнано пожежною сигналізацією.

У школі наявні 5 стендів з безпеки життєдіяльності.

В усіх приміщеннях закладу розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії.Впродовж року раз на місяць проводились навчання з евакуації учасників освітнього процесу. У березні на високому рівні були проведені об’єктові тренування.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, отримані паспорти готовності освітнього закладу до нового навчального року, акт опору ізоляції.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед здобувачів освіти, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортивний зал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється достатня робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.

13. Фінансово-господарська діяльність.

На посаді директора школи я працюю з 2013 року. З того часу разом з колективом продовжуємо працювати над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.

Впродовж 2020-2021 н.р. було проведено ряд заходів з покращення матеріальної бази Биківського ЗЗСО та ДО здійснення поточного ремонту,а саме:

· У липні 2020 року був проведений косметичний ремонт кабінету 1 класу НУШ. Завдяки спонсорським коштам батьків учнів та вихованців дошкільного підрозділу здійснено поточний ремонт класної кімнати 5 класу ,7 класу та перефарбування підлоги у класній кімнаті 4 класу, окремих ділянок стін школи та дошкільного підрозділу, спортивних майданчиків школи та дошкільного підрозділу.

Впродовж 2020-2021 року за рахунок коштів сектору освіти,молоді та спорту Криничанської РДА та відділу освіти,молоді,спорту, культури та туризму Божедарівської селищної ради було:

1. Проведено локальні заміни частини електромережі у приміщенні школи.

2. Відремонтовано та удосконалено систему пожежної сигналізації та виведено її на пульт пожежної охорони .

3. Придбано 2 електроводонагрівачі, бензокосу,бензогенератор, замінено змішувачі для води

4. В двох класах замінено класні дошки на сучасні.

5. Придбано акустичну систему.

6. Забезпечено меблями(парти) , обладнанням та оргтехнікою 1 клас НУШ.

7. Частково забезпечено миючими та дезінфікуючими засобами, придбано 2 безконтактні термометри.

8. Частково забезпечено господарським інвентарем.

Завдяки спільній праці обслуговуючого персоналу Биківського ЗЗСО та ДО здійснюються поточні ремонти системи каналізації та своєчасна заміна несправного обладнання, взимку очищення території закладу від снігу та вчасного викошування трави влітку коштами працівників закладу.

Фінансування потреб школи проводилось централізованою бухгалтерією сектору освіти, молоді та спорту Криничанської РДА, а з січня 2021 централізованою бухгалтерією відділу освіти,молоді,спорту, культури та туризму Божедарівської селищної ради.

Адміністрацією та колективом приділяється достатньо уваги естетичному вигляду освітнього закладу.

У цьому році заплановано ремонт спортивного залу, а за наявності фінансування ремонт і утеплення фасаду школи та заміни покрівлі школи та удосконалення спортивної бази закладу.

Інформація щодо фінансової діяльності закладу розміщена на сайті Биківського ЗЗСО та ДО bykivska-zosh.dp.sch.in.ua в розділі «Прозорість та інформаційна відкритість» http://bykivska-zosh.dp.sch.in.ua/prozoristj_ta_informacijna_vidkritistj/

14.Управлінська діяльність.

Управління освітнім закладом здійснюється згідно річного плану роботи закладу, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників.

У закладі освіти в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет є можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України, сектору освіти,молоді та спорту Криничанської РДА, відділу освіти,молоді,спорту,культури та туризму Божедарівської селищної ради, сайтом КЗВО «ДАНО», інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. Функціонує сайт Биківського ЗЗСО та ДО, створено сторінку у Facebook завдяки чому є змога діяти згідно Закону про доступ до публічної інформації а також вести просвітницьку роботу та всеобуч з батьками та учнями нашого закладу.Та , нажаль, є недоліки в роботі сайту закладу через обмежені функціональні можливості безкоштовної платформи на якій розміщено сайт.

Працюють програми «Курс школа» та «КУРС ДНЗ»

Постійний контроль за якістю організації освітнього процесу здійснює заступник директора з НВР Коваль Валентина Іванівна.

Контроль адміністрації дозволяє тримати в полі зору найважливіші питання в управлінні закладом, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва освітнім закладом більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються педагогічною радою на основі врахування думки колективу й інтересів справи, дуже хочеться створити такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом.

Адміністрація закладу приділяє велику увагу мотивації колективу до самоосвіти, удосконалення навичок роботи з ІКТ, обміном досвіду з цих питань. Для всіх педагогічних працівників заплановані одноденні тематичні тренінги з фахових питань та роботи з ІКТ. Особливо актуальним це питання стало під час пандемії COVID – 19.

У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, звісно відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх колег.

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом навчального року слід відмітити, як добру. Всі педагогічні працівники мають відповідну педагогічну освіту ,або пройшли курси підвищення кваліфікації на базі КЗВО «ДАНО».

15. Відвідування учнями школи.

Налагоджено певну систему роботи по контролю за станом відвідування навчальних занять, як з боку вчителів, класних керівників, класоводів та дирекції школи. Щодня проводився облік відвідування учнями занять, в кожному класі після першого уроку класні керівники уточнювали присутність учнів, з’ясовували причини їх відсутності, в кінці тижня, місяця проводився аналіз стану відвідування, приймались необхідні заходи. В рамках учнівського та батьківського всеобучу ведеться постійна робота з учнями та їх батьками. Адміністрацією школи разом з класними керівниками здійснюються систематичні виїзди для відвідання проблемних сімей з метою проведення профілактичних бесід та надання необхідної допомоги ,підтримки та інколи здійснення контролю за забезпеченням батьками прав дитини . Водночас ця ланка роботи потребує покращення. Оскільки має місце у деяких класах пропуск занять учнями без поважної причини, без письмової інформації батьків. Часто батьки безвідповідально ставляться до відвідування дітьми навчальних занять, що суттєво впливає на успішність учнів.

Висновки

Я беру на себе сміливість стверджувати , що в освітньому закладі ведеться робота з створення умов для учнів, які бажають вчитись, які мають мотивацію до навчання. Рівень знань учнів та бажання вчитися останнім часом знизились, особливо це стосується 6, 8 та 9 класів.

Якщо з освітнім процесом все у задовільному стані, то у вихованні дітей є серйозні недоліки як з боку батьків, так і вчителів. Турбує те, що деякі учні дратівливі, вживають ненормативну лексику та здебільшого не вміють ставитись з повагою до батьків, вчителів, друзів, дорослих. Існує також проблема щодо використання мобільних телефонів під час освітнього процесу учнями .

Дирекція школи вважає, що головні проблемами, які необхідно вирішити в майбутньому це :

1. Виховання в учнів патріотизму,поваги, доброти , етичного ставлення до сім’ї, родини, людей.

2. Застосування новітніх освітніх технологій;

3. Модернізація матеріальної бази освітнього закладу.

4. Забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу, дотримання правил безпеки життєдіяльності, охорони здоров’я і життя дітей та підлітків, педагогічних працівників.

6. Підвищення якості навчальних досягнень учнів.

7. Покращення роботи учнівського самоврядування.

Матеріальне забезпечення:

Облаштування класної кімнати для першого класу НУШ.

Оновлення кабінету інформатики

Дооблаштування ігрового та спортивного майданчиків.

Поповнення класних кімнат шкільними меблями.

В цих напрямках ми маємо деякі напрацювання і над цими проблемами будемо працювати в 2021-2022 н.р.

В майбутньому я бачу заклад освіти добре згуртованим

учительським та учнівським колективом, де влада, батьківська громадськість добре розуміє життя і проблеми закладу.

Сподіваємося , шановні батьки, вчителі, жителі сіл, продуктивно співпрацювати у вирішенні всіх проблем шкільного життя.

На закінчення хочеться побажати колегам душевної наснаги, терпіння, впевненості у власних силах, любові до професії та успішних звершень творчих планів і задумів.

Спасибі всім педагогам,працівникам закладу та батькам за співпрацю та порозуміння.

Кiлькiсть переглядiв: 2082

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.